MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 42/2017 z 12.12.2017

Raport Bieżący ESPI 42/2017

Temat:
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - powiadomienie o transakcjach.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu