MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 33K/2017 z 15.11.2017

Raport Bieżący ESPI 33K/2017

Temat:
Korekta powiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. "Spółka" informuje, że przy publikacji raportu nr 33/2017 nastąpiła omyłka pisarska w dacie transakcji. W związku z powyższym Spółka ponownie publikuje powyższy raport wraz z załącznikiem:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu