MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 39/2017 z 14.11.2017

Raport Bieżący ESPI 39/2017

Tytuł:
Podpisanie umów znaczących

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy, uznane przez Zarząd Spółki za znaczące. Umowy obowiązują w okresie od 14 września b.r. do końca roku 2026. Ich przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego. Pożyczki zabezpieczone standardowo, udzielane będą na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis.
Łączna wartość obu umów to PLN 20.000.000,-
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu