MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 42/2017 z 31.10.2017

Raport Bieżący EBI 42/2017

 

Tytuł:

Rejestracja zmiany adresu Spółki, składu Rady Nadzorczej oraz utworzenia Oddziału w Szczytnie

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego o dokonaniu wnioskowanych przez Emitenta zmian w KRS dotyczących adresu Spółki, składu Rady Nadzorczej praz utworzeniu nowego Oddziału Spółki.

Podstawa prawna: 

§ 4 ust. 2, pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu