MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 10K/2017 z 25.09.2017

Raport Bieżący ESPI 10K/2017

Tytuł:

Korekta Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał  od  p. Anety Długołęckiej Korektę Zawiadomienia z dnia 12 czerwca b.r. (raport ESPI 10/2017)  o zmniejszeniu o 1% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Marcin  Długołęcki  
Prezes Zarządu