MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 18/2017 z 11.08.2017

Raport Bieżący ESPI 18/2017

Temat:

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu