MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 16/2017 z 01.08.2017

Raport Bieżący ESPI nr 16/2017

Tytuł:

Nabycie udziałów w ARBORETUM Grupa Sukcesyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego  ESPI nr 15/2017 z 28 lipca 2017 r. Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 r., poprzez dokonanie stosownej płatności, nastąpiło sfinalizowanie zakupu przez Spółkę 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) udziałów w ARBORETUM Grupa Sukcesyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Emitent informował przywołanym wyżej Raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu