MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 14/2017 z 27.07.2017

Raport Bieżący ESPI nr 14/2017

Tytuł:
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lipca 2017 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Aneta Długołęcka posiadająca 1.497.600 głosów, co stanowiło 86,19% ogólnej liczby głosów na
WZ i 46,72% głosów ogółem w Spółce.
2. Marcin Długołęcki posiadający 240.000 głosów, co stanowiło 13,81% ogólnej liczby głosów na WZ
i 7,49% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu