MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 30/2017 z 25.07.2017

Raport Bieżący EBI nr 30/2017

Tytuł:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 24 lipca 2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Anetę Hellberg

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowego członka Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1, pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu