MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 29/2017 z 25.07.2017

Raport Bieżący EBI nr 29/2017

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lipca 2017 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 24 lipca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) i 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki