MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 12/2017 z 13.07.2017

Raport Bieżący ESPI nr 12/2017

Temat:
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną
Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu