MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 11/2017 z 26.06.2017

Raport Bieżący ESPI nr 11/2017

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2017 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 2 w lokalu Centrum Usług Finansowych Drukarnia sp. z o.o. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

 

Marcin  Długołęcki 
Prezes Zarządu