MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 19/2017 z 06.06.2017

Raport Bieżący EBI nr 19/2017

Tytuł:

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Treść: 

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka")  niniejszym informuje, że podjął decyzję o dokonaniu korekty raportu okresowego za I kwartał roku 2017r. opublikowanego raportem EBI nr 13 z dnia 15 maja 2017 roku.

Zarząd informuje, że korekta wynika z faktu wcześniejszego umieszczenia w pkt IX Raportu niewłaściwej tabeli przedstawiającej strukturę akcjonariatu Spółki w odniesieniu do posiadaczy więcej niż 5% w głosach na WZA Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu