MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 14/2017 z 17.05.2017

Raport Bieżący EBI nr 14/2017

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Janusza Cieślaka oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 15 maja 2017 roku.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Januszowi Cieślakowi za okazane zaangażowanie i pozytywny wkład w rozwój Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu