MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 11/2017 z 31.03.2017

Raport Bieżący EBI nr 11/2017

Tytuł:

Ustanowienie prokurenta samoistnego

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", „Spółka”) postanowił zmienić z dniem dzisiejszym uchwałę Zarządu Spółki z dnia 12 października 2015 r. w sprawie udzielenia prokury Panu Pawłowi Grzonkowi, poprzez doprecyzowanie w treści uchwały, iż prokura udzielona jest prokurą samoistną.
Poniżej informacje o powołanym prokurencie samoistnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Imię i nazwisko: Paweł Grzonek

Wykształcenie:

2015 - 2016, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, kierunek: Polityka compliance w organizacji (studia podyplomowe)
2013 - 2014, SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, kierunek: Zamówienia publiczne (studia podyplomowe)
2005 – 2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych, kierunek: Nauki polityczne (magister)

Doświadczenie:

03.2017 - nadal - Dyrektor Biura Zarządu Mega Sonic S. A.
08.2016 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Telomer S. A.
10.2014 – 03.2017 - Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych, Biuro Zarządu Mega Sonic S. A.
04.2013 – 12.2013 - Wsparcie w zakresie udzielania zamówień publicznych, prowadzenia inwestycji i remontów w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie,
10.2012 – 04.2013 - Staż w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, pracownik biurowy,
04.2012 – 07.2012 - Referent ds. szkoleń w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie,
10.2011 – 04.2012 - Staż w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, referent ds. szkoleń.

- Pan Paweł Grzonek nie prowadzi działalności oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Emitenta spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej.
- Pan Paweł Grzonek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu