MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 10/2017 z 31.03.2017

Raport Bieżący EBI nr 10/2017

Tytuł:

Odwołanie prokurenta

 Treść:

 Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", „Spółka”)  postanowił odwołać z dniem dzisiejszym prokurę udzieloną p. Anecie Długołęckiej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 12 października 2015 r. 


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

               

Marcin Długołęcki                                                                                        

Prezes Zarządu