MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 08/2017 z 24.03.2017

Raport Bieżący EBI nr 08/2017

Tytuł:

Zmiana Autoryzowanego Doradcy  

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że na mocy zawartej w dniu dzisiejszym umowy funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta pełnić będzie, począwszy od dnia 01 kwietnia 2017 r.,  INC S.A.  Umowa z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą – firmą Dom Maklerski Capital Partners S.A. wygasa z dniem 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1, pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki     

Prezes Zarządu