MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 05/2017 z 17.03.2017

Raport Bieżący ESPI nr 05/2017

Tytuł:

Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2017 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu