MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 02/2017 z 01.02.2017

Raport Bieżący ESPI nr 02/2017

Temat:

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 01 lutego 2017 roku, doszło do sfinalizowania nabycia przez Emitenta aktywów o znacznej wartości w postaci nieruchomości handlowo-magazynowej zlokalizowanej w Suwałkach. Wartość nieruchomości to PLN 3.600.000,- netto. Zakup nieruchomości został sfinansowany w części ze środków własnych Spółki, a w części z kredytu bankowego. Zarząd Emitenta uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na przeprowadzenie transakcji.

Celem inwestycji jest możliwość prowadzenia działalności handlowo magazynowej polegającej na obrocie towarowym  opakowaniami  i innymi produktami jednorazowego użytku. Ze względu na relacje i kontakty handlowe z Białorusią oraz Ukrainą, spółka zamierza obsługiwać również klientów z tych obszarów, stąd decyzja lokalizacyjna.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu