MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 36/2015 z 09.11.2015

Raport Bieżący nr 36/2015

Temat:

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za III kwartał 2015 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 listopada 2015 roku (raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.), zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki