MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 33/2015 z 17.09.2015

Raport Bieżący nr 33/2015

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 września 2015 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 16 września 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu nowy tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki