MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 32/2015 z 15.09.2015

Raport Bieżący nr 32/2015

Tytuł:

Powołanie prokurentów

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. udzielił prokury łącznej Pani Anecie Długołęckiej oraz Panu Pawłowi Grzonkowi.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki