MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 29/2015 z 21.08.2015

Raport Bieżący nr 29/2015

Tytuł:

Podpisanie przez Emitenta Umowy dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że - w nawiązaniu do przyjętej i zatwierdzonej strategii rozwoju Spółki, opublikowanej pod koniec II kwartału br. (informacja w Raporcie bieżącym nr 20/2015) - w dniu wczorajszym w siedzibie Spółki została podpisana Umowa o współpracy („Umowa”) z  firmą MASSPAY S.A., w której Strony wyrażają zgodną wolę podjęcia współpracy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej. Jest to kolejny partner z segmentu operatorów płatności mobilnych po singapurskim goSwiff, którego rozwiązanie będzie integrowane przez Emitenta.

Zarząd Emitenta uznał to porozumienie za istotne z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki