MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 26/2015 z 30.06.2015

Raport Bieżący nr 26/2015

Temat:

Powołanie osoby nadzorującej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którą w skład Rady Nadzorczej Spółki  został powołany Pan Andrzej Gluza.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu