MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 22/2015 z 30.06.2015

Raport Bieżący nr 22/2015

Temat:

Rezygnacja osób zarządzających

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku:

- Pan Andrzej Gluza złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,

- Pan Dariusz Oziero złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

 

 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu