MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 21/2015 z 22.06.2015

Raport Bieżący nr 21/2015

Temat:

Uruchomienie platformy do zakupów i finansowania edukacji

Treść:

Mega Sonic S.A.  – jako główny dostawca technologii – uruchomił pierwszy  etap realizowanej dla  EDU Commerce Sp. z o. o.  nowatorskiej  platformy do zakupów i finansowania edukacji – www.educart.pl, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia jej twórców  oraz  rozpoznania potrzeb branży edukacyjnej. Twórcy platformy pozyskali dla niej  partnera społecznego – Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” oraz partnerów komercyjnych, w tym sieć księgarni Matras, TNT oraz BOŚ Bank, który trzyma pieczę nad bezpieczeństwem środków z Cash Back. Emitent  dostarcza technologie do zabezpieczania transakcji. W chwili obecnej ruszyły zapisy rodziców oraz szkół.  W kolejnych miesiącach emitent będzie wdrażał i uruchamiał kolejne funkcjonalności, m.in. elektroniczną autoryzację transakcji z wykorzystaniem technologii goSwiff, o czym  będzie informować w kolejnych raportach. Działania te są elementem  strategii rozwoju Spółki opublikowanej w raporcie bieżącym nr 20/2015 z 18.06.2015 r.

Zarząd Emitenta uznał powyższe fakty za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Prezes Zarządu

Andrzej Gluza