MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 19/2015 z 02.06.2015

Raport Bieżący nr 19/2015

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz projektowany tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 Andrzej Gluza                                                  

 Prezes Zarządu