MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 13/2015 z 18.03.2015

Raport Bieżący nr 13/2015

Uzupełnienie raportu o powołaniu Członka Zarządu Emitenta

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynął życiorys zawodowy Członka Zarządu  Pana Dariusza Oziero, powołanego przez Radę Nadzorczą dnia 12 grudnia 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wobec powyższego, Zarząd przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Członka Zarządu. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Andrzej Gluza

Prezes Zarządu