MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 12/2015 z 12.03.2015

Raport Bieżący nr 12/2015

Zarząd Mega Sonic S.A. (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że z dniem 11 marca 2015 roku wygasła umowa z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą – firmą INC S.A.  Począwszy od dnia 12 marca 2015 roku na mocy zawartej w dniu wczorajszym umowy funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta pełnić będzie Dom Maklerski Capital Partners S.A. 

Podstawa prawna:  § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Andrzej Gluza                                                           

Prezes Zarządu