MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 64/2014 z 12.12.2014

Raport Bieżący nr 64/2014

Raport Bieżący nr 64/2014

Tytuł:

Powołanie prokurenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku udzielił prokury łącznej Pani Beacie Piotrowskiej.

Emitent oddzielnym raportem bieżącym przekaże informacje dot. wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Pani Beaty Piotrowskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

           

                                                                                                          Andrzej Gluza                                                           

                                                                                                          Prezes Zarządu