MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 54/2014 z 28.11.2014

Raport Bieżący nr 54/2014

Raport Bieżący nr 54/2014

 

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 26 listopada 2014 r. powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Cieślaka w miejsce Pana Jerome’a Charlesa Clé.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Mirosława Kłuska w skład Rady Nadzorczej (Raport nr 39 z 02.10.2014r.) na funkcję członka.


Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowych członków Rady Nadzorczej Emitent poda w terminie późniejszym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                                                   Marcin Długołęcki

 

           Prezes Zarządu                                                                                 Wiceprezes Zarządu