MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 53/2014 z 27.11.2014

Raport Bieżący nr 53/2014

Raport Bieżący nr 53/2014

 

Tytuł:

Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 26 listopada 2014 r.

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 26 listopada 2014 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu nowy tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu

 

NWZA_26112014_Podjęte_uchwały.pdf