MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 48/2014 z 30.10.2014

Raport Bieżący nr 48/2014

Raport Bieżący nr 48/2014

 

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mega Sonic S.A. wraz z projektami uchwał

 

Treść:

 

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. w Warszawie przy Al. Szucha 8.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego projektowane zmiany Statutu Spółki. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.megasonic.pl


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu