MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 33/2014 z 01.09.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2014

Raport Bieżący nr 33/2014

 

Tytuł:

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 01.09.2014 roku Spółka została poinformowana o rezygnacji Pana Mariusza Furmanka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 01.09.2014 roku.
Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Mariuszowi Furmankowi za okazane zaangażowanie i pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu