MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 31/2014 z 28.08.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2014

Raport Bieżący nr 31/2014

 

Tytuł:

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa z Komendą Główną Policji, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowo-naprawczych terminali mobilnych pozostających w dyspozycji Komendy Głównej Policji.

Umowa została zawarta na 10 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania budżetu. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach.

Wartość umowy wynosi 365.000 zł netto (450.000 zł brutto).

Zarząd uznał umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, transakcja wpłynie pozytywnie na przychody nie tylko w postaci wynagrodzenia należnego Spółce na podstawie wskazanej umowy, ale ze względu na możliwą długofalową współpracę z Komendą Główną Policji.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu