MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 27/2014 z 05.08.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2014

 

Tytuł:

 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

 

Treść:

 

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za II kwartał 2014 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 sierpnia 2014 roku (raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 7 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu