MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 20/2014 z 10.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 20

Raport bieżący nr 20/2014

 

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 9 czerwca 2014 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Stanisława Smulewicza i Pana Jacka Andrzeja Błońskiego. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jerome Charles Clé, Pana Jana Marię Glińskiego i Pana Waldemara Siwaka.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowych członków Rady Nadzorczej Emitent poda w terminie późniejszym. 


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

                        Andrzej Gluza                                       Marcin Długołęcki

                        Prezes Zarządu                                    Wiceprezes Zarządu