MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 11/2014 z 09.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 11

Raport Bieżący nr 11/2014

 

 

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r. 

 

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za I kwartał 2014 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 maja 2014 roku (raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2014 roku.

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Warszawa 2014-05-09