MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 9/2014 z 27.02.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 9

Raport Bieżący nr 9/2014

 

 

Tytuł:

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B i C

 

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 227/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. postanowił:
1) określić dzień 12 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Mega Sonic S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMGSNC00019":
a) 448.000 (czterystu czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji serii B,
b) 44.062 (czterdziestu czterech tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji serii C;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MEGASONIC" i oznaczeniem "MGA".


Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".