MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 4/2014 z 06.02.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014

 

 

Temat:

 

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku

 

Treść:

 

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2013 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 12 lutego 2014 roku (raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2014 roku.

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 

            Marcin Długołęcki                                                     Andrzej Gluza

            Wiceprezes Zarządu                                                   Prezes Zarządu