MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 24/2016 z 23.09.2016

ESPI Raport bieżący Nr 24/2016

Temat:  
Zamówienie na dostawę urządzeń.

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 23 września 2016 roku do Spółki wpłynęło Zamówienie od podmiotu: Internet Mall Polska sp. z o.o. na dostawę akcesoriów komputerowych na kwotę netto EUR 262.570,00. Zamówienie jest realizowane na zasadach rynkowych, właściwych dla tego rodzaju współpracy. Spodziewany termin dostawy urządzeń: 41 tydzień 2016 r. 


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu