MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 5/2016 z 11.07.2016

Raport bieżący ESPI Nr 5/2016

Tytuł:

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 lipca 2016 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Andrzej Gluza posiadający 1.260.000 głosów, co stanowiło 79,75% ogólnej liczby głosów na WZ i 43,07% głosów ogółem w Spółce;
2. Aneta Długołęcka posiadająca 320.000 głosów, co stanowiło 20,25% ogólnej liczby głosów na WZ i 10,94% głosów ogółem w Spółce.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu