MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 23/2016 z 07.07.2016

Raport bieżący Nr 23/2016

Tytuł:

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza wybrała, w wyniku głosowania w trybie pisemnym, p. Mirosława Kłuska do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 06 lipca 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu