MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 22/2016 z 07.07.2016

Raport bieżący Nr 22/2016

Tytuł:

Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że do siedziby Spółki wpłynął życiorys  zawodowy Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kołoło, powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 05 lipca 2016 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2016 z dnia 06 lipca 2016 r.

Wobec powyższego, Zarząd przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu