MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 16/2016 z 13.06.2016

Raport bieżący Nr 16/2016

Tytuł:

Korekta raportu za 2015 rok

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za 2015 rok opublikowanego w dniu 09.06.2016 r. raportem EBI nr 14/2016. Korekta wynika z niewłaściwego zaimportowania karty Rachunku Przepływów Pieniężnych (pkt 2.5. Sprawozdania) z arkusza kalkulacyjnego do pliku tekstowego i nie ma wpływu na pozostałe wartości.

 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Treść raportu rocznego po korekcie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu