MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 15/2016 z 09.06.2016

Raport bieżący Nr 15/2016

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 lipca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 lipca 2016 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz projektowany tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu