MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 07/2016 z 26.04.2016

Raport bieżący Nr 07/2016

Tytuł:

Realizacja  kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej z Ingram Micro Polska

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent zrealizował w dniu 25.04.2016 r. kolejne zamówienie do spółki Ingram Micro Polska – dużego, międzynarodowego dystrybutora urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych na dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej oraz materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie zamówienia są realizowane w ramach Umowy ramowej - Ogólnych warunków realizacji zamówień i współpracy  uzgodnionych przez Emitenta z tym Partnerem w IV kwartale 2015 r.

Łączna wartość netto zrealizowanych w 2016 r. dostaw wynosi 2.701.612,60 EUR przekraczając 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i, z tego tytułu, Umowa została zakwalifikowana jako istotna. Umowa jest bezterminowa i zawarta została na warunkach rynkowych. Emitent wiąże duże nadzieje na realizację następnych dostaw w kolejnych miesiącach.


Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".         

                                                                                                         

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu