MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 05/2016 z 11.02.2016

Raport Bieżący nr 05/2016

Tytuł:

Rejestracja zmian w KRS Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym  objętych wnioskiem Emitenta z dn. 26 stycznia 2016 r. dotyczącym:

- siedziby i adresu siedziby Spółki. Aktualnie siedzibą Spółki jest Warszawa, a aktualny adres siedziby to: 01-365 Warszawa, ul. Kruszyńska 30 B.

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o 28.000,- PLN

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki