MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 04/2016 z 27.01.2016

Raport Bieżący nr 04/2016

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: 

•          raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2016 r. -  13 maja 2016 roku;

•          raport roczny za 2015 r. – 3 czerwca 2016 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 15 listopada 2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

           

Marcin Długołęcki     

Prezes Zarządu