MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 01/2018 z 25.01.2018

Raport Bieżący EBI 01/2018

Tytuł:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

•          raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2018 r. –  15 maja 2018 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 roku.

•          raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 r. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

            

Marcin Długołęcki     

Prezes Zarządu